เชียงราย ไอที เซ็นเตอร์
90/2 หมู่12 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์: 053-742980-2 โทรสาร: 053-742980

ADMINISTRATOR