OUR SERVICES

งานบริการต่างๆทาง เชียงราย ไอที เซ็นเตอร์ พร้อมบริการให้สำหรับลูกค้าที่ต้องการจัดการเกี่ยวกับระบบเครื่อข่ายภายในสำนักงาน คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องแสกน อุปกรณ์สำนักงาน

และยังบริการเกี่ยวกับงานเขียนโปรแกรม อาทิ เช่น ระบบงานขาย ระบบงานสต๊อก ระบบงานลูกหนี้ ระบบงานเจ้าหนี้ ระบบงานบัญชี ระบบสั่งซื้อสินค้า ระบบแสกนเข้างาน ระบบที่เป็นงาน ออนไลน์ที่เกี่ยวกับการดูรายงานต่างๆ

ทั้งนี้ก็เพื่ออำนวย ความสะดวกในการทำงาน และ ช่วยให้สามารถตรวจสอบการทำงานภายในสำนักงานของท่านได้ ซึ่งระบบต่างๆเหล่านี้ เราพัฒนาให้ตามความต้องการของแต่ละที่ไป ซึ่งก็ไม่เหมือนกัน แล้วแต่ธุรกิจระบบงานบริการซ่อม สำหรับพนักงานของ เชียงราย ไอที เซ็นเตอร์  ตรวจเช็คข้อมูลการซ่อมต่างๆ รับงานซ่อม

เข้าระบบ คลิ๊กที่นี้ 

หจก.เชียงราย ไอที เซ็นเตอร์
Tel. 053-742980-2 Fax. 053-742980 Email : support@critservice.com