ร้านค้าออนไลน์

ร้านค้าออนไลน์ เป็นระบบที่จัดทำมาเพื่อให้สมาชิกที่ลงทะเบียนได้มีโอกาสขายสินค้าต่างๆในโลกออนไลน์ได้แบบอิสระ เพียงแต่ต้องดูแลปรับปรุงสินค้าต่างๆด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ

 ทดลองใช้งานได้ที่นี่

หจก.เชียงราย ไอที เซ็นเตอร์
Tel. 053-742980-2 Fax. 053-742980 Email : support@critservice.com