ระบบงานสำหรับ STAFFS ของเราเท่านั้น

ระบบงานสำหรับผู้ดูแลระบบ เป็นอีกระบบที่อำนวยความสะดวกให้เฉพาะพนักงานเท่านั้นที่เข้าไปจัดการข้อมูลในงานส่วนนี้ ซึ่งเป็นงานที่นอกเหนือจากเรื่องของเว็บไซต์

ดังนั้นหากห้างร้าน หรือ องค์กรของท่านมีระบบหลายๆระบบก็สามารถนำมาเชื่อมกันได้ เรื่อยๆโดยใช้งานฐานข้อมูลชุดเดียวกัน เพียงแต่แยกส่วนในการใช้งานเท่านั้นเอง ว่าใครมีหน้าที่อะไร ใช้งานในส่วนไหนบ้าง

สำหรับ Staffs เข้าระบบ คลิ๊กที่นี่

หจก.เชียงราย ไอที เซ็นเตอร์
Tel. 053-742980-2 Fax. 053-742980 Email : support@critservice.com