ระบบเซลล์เซอร์วิสออนไลน์

 ระบบเซลล์เซอร์วิสออนไลน์ ระบบเซลล์เซอร์วิสออนไลน์ เป็นระบบที่ช่วยเซลล์ขายสินค้าในการเข้าหาลูกค้าในแต่ละพื้นที่ไปเยี่ยมลูกค้า เก็บเงินค่าสินค้า ดูแลลูกค้าในเรื่องต่างๆ สามารถป้อนข้อมูลต่างๆแบบออนไลน์ได้เลย 

 


หจก.เชียงราย ไอที เซ็นเตอร์
Tel. 053-742980-2 Fax. 053-742980 Email : support@critservice.com