ระบบติดตามงานคดี

ระบบติดตามงานคดี เบื้องต้นจัดทำโปรแกรมเพื่อบันทึกการติดตามคดีต่างๆเรื่องร้องเรียนต่างๆเตรียมเอกสารการนัดหมายต่างๆ 

หจก.เชียงราย ไอที เซ็นเตอร์
Tel. 053-742980-2 Fax. 053-742980 Email : support@critservice.com