ระบบบริหารงานกิจการนักเรียน

ระบบบริหารงานกิจการนักเรียน
ระบบงานนี้จะเป็นระบบที่คอยจัดการเกี่ยวกับข้อมูลนักเรียน กิจกรรมความประพฤติของนักเรียน การขาด ลา มาสาย ข้อมูลการประเมินต่างๆของนักเรียน สรุปผล มีรายงานในส่วนต่างๆพร้อม

 ตัวอย่างโปรแกรมคลิ๊กที่นี่

หจก.เชียงราย ไอที เซ็นเตอร์
Tel. 053-742980-2 Fax. 053-742980 Email : support@critservice.com